Montážní podmínky

Zpět

Montážní podmínky

B – šířka stavebního otvoru (finálně omítnutý otvor)
b – boční ostění (omítnuté, finální úprava)
H – výška stavebního otvoru (po omítkách, hotová podlaha)
Hn – výška nadpraží min. 210 mm (překlad v konečné úpravě)
Hn+n výška nadpraží pro vrata s pohonem
W – požadovaná hloubka garáže pro vodící dráhy vrat
N – standardní provedení, pružiny vpředu

B – max. 5 000 mm
b – min. 100 mm
H – max.:
2 750 mm když B < 2 300 mm
3 000 mm když B < 3 500 mm 2 500 mm když B > 3 500 mm
Hn – min. 210 mm
Hn+n –min.210 mm
W – H + 480 mm

L – snížené provedení, pružiny vzadu

B – max. 4 000 mm, 4 500 mm
H – max. 2 500 mm, 2 250 mm
b – min 100 mm
Hn – min 120 mm
Hn+n – min 120 mm
W – min H + 600 mm

NH – zvýšené provedení, pružiny vpředu

B – max. 5 000 mm
b – min. 100 mm
H – max.:
2 750 mm když B < 2 300 mm
3 000 mm když B < 3 500 mm
2 500 mm když B > 3 500 mm
Hn – min 350 mm
Hn+n – min 400 mm
W – H + 255 mm

H – vysoké provedení, pružiny vpředu

B – max. 5 000 mm
b – min 100 mm
H – max.
2 750 mm když B < 2 300 mm
3 000 mm když B < 3 500 mm
2 500 mm když B > 3 500 mm
HL – max. 900 mm
Hn – min HL + 240 mm
Hn+n – min 410 mm
W – min H – HL + 770 mm

SL – nízké provedení do 80 mm, pružiny vzadu
B – max. 3 000 mm
b – min 100 mm
H – max. 2 750 mm
Hp+n = H – 110 mm
Hn stand < 200 mm
Hn+n min = 80 mm
W min H + 650 – 780 mm
SL

Novinky

Nový dekor vrat !

Vrata v renolitové folii antická borovice